wei2you3 ji1du1
1
wei2you3 ji1du1 shi4
shi4shang5 de5 zhen1 guang1 ;
hei1an4 zhong1:4 jiang4sheng1 ,
zuo4 wo3men5 de5 xiong1zhang3 .
wo3men5 kan4jian5 ta1 ,
jiu4shi4 kan4jian5 fu4 shen2 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 shen2 .
2
wei2you3 ji1du1 shi4
shi4shang5 de5 he2ping2 ;
wo3men5 fu2shi4 shen2 ,
zen3 ke3 miao3shi4 di4xiong1 ?
zhi3you3 ta1 ling3 ren2
zai4 fu4 shen2 li3 xiang1qin1 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 shen2 .
3
wei2you3 ji1du1 shi4
shi4ren2 de5 sheng1ming4 ;
wo3men5 de5 xiong1zhang3
bei4 ren2 chu1mai4 she3 sheng1 ,
jiu4shu2 liao3:le5 wo3men5 ,
yu2 fu4 tong2 xiang3 jun1 zun1 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 shen2 .
4
rong2yao4 gui1 zhen1 shen2 ,
wei2du2 gui1 ta1 ming2 ;
rong2yao4 gui1 zhen1 shen2 :
sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 .
rong2yao4 gui1 zhen1 shen2 ,
dao4cheng2rou4shen1 wei2ren2 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 shen2 .