zhu3 ming2 zhi4bao3
1
ye1su1 sheng4 ming2 , he2deng3 tian2mei3 ,
shu3:zhu3 zhu3 sheng4tu2 ai4 ting1 ;
yi1zhi4 tong4 shang1 , an1wei4 bei1 ku3 ,
xiao1chu2 xin1zhong1 you1 jing1 ,
xiao1chu2 xin1zhong1 you1 jing1 .
2
zhu3 ming2 neng2 yi1 po4 sui4 xin1ling2 ,
an1ding4 fan2nao3 xin1qing2 ;
ji1ke3 de5 ren2 de2dao4 bao3zu2 ,
pi2juan4 de5 ren2 an1ning2 ,
pi2juan4 de5 ren2 an1ning2 .
3
zhu3 ming2 shi4 wo3 jian1gu4 pan2shi2 ,
shi4 bi4nan4suo3 , dun4pai2 ;
ye3 shi4 feng1fu4 wu2liang4 bao3 cang2 ,
chong1man3 en1dian3 ci2ai4 ,
chong1man3 en1dian3 ci2ai4 .
4
zhu3 shi4 liang2you3 , shan4 mu4 , jia1ou3 ,
ji4si1 , xian1zhi1 , jun1wang2 ,
ye3 shi4 jiu4zhu3 , sheng1ming4 , dao4lu4 ,
jiu4 na4 wo3men5 song4yang2 ,
jiu4 na4 wo3men5 song4yang2 .
5
yuan4 chen4 jin1tian1 qi4xi1 shang4 cun2 ,
yi2 yang2 zhu3 ai4 bu4 ting2 ;
mian4lin2 si3wang2 , yuan4 zhu3 mei3ming2
shi3 wo3 xin1de2 an1ning2 ,
yuan4 zhu3 mei3ming2 shi3 wo3
xin1de2 an1ning2 .