rong2yao4 shi4 zhu3 sheng4 ming2
1
qin1ai4 jiu4zhu3 , wo3 jing4bai4 ni3 ,
chuan2yang2 ni3 ci2ai4 en1qing2 ;
ni3 you3 da4 neng2 , ni3 shi4 sheng4jie2 ,
rong2yao4 shi4 ni3 wu2bi3 ming2 .
2
wei3da4 jiu4zhu3 , wo3 zhu3 wo3 shen2 ,
wei2 ni3 shi4 yong3 hua4 zhi1 guang1 ;
yuan4 pu3 tian1xia4 wan4guo2 sheng4tu2 ,
yong3yuan3 xiang4 ni3 xian4 song4yang2 .
3
ni3 cong2 tian1shang4 rong2yao4 bao3zuo4 ,
dao4 zui4e4 xiu1ru3 shi2jia4 ;
wei4 yao4 zheng3jiu4 shi4ren2 ling2hun2 ,
gan1yuan4 shou4 si3 fu4 shu2jia4 .
0
rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 shi4 jiu4zhu3 sheng4 ming2 !(3x)
rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 shi4 jiu4zhu3 sheng4 ming2 !(3x)