ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4
1
ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4 ,
jiu4shu2 wei2:3 yi1 quan2yuan2 ;
chuang4zao4 wan4wu4 kai1 tian1 bi4pi4 de5:di4 ,
ji1du1 jiu4zhu3 wei4 wang2 ,
ji1du1 jiu4zhu3 wei4 wang2 .
2
hao4han4 hong2 en1 wu2xian4 lian2xu4 ,
bei1fu4 wo3men5 zhong4dan4 ;
bei4 ding1 shi2jia4 ren3shou4 ji2 xing2 ,
shi4fang4 shu3:zhu3 ta1 zi3min2 ,
shi4fang4 shu3:zhu3 ta1 zi3min2 .
3
si3wang2 jia1 suo3 yi3 bei4 zheng4 duan4 ,
zui4 jia4 zhu3 yi3 qing1 chang2 ;
yu2 jin1 gao1 zuo4 sheng4 fu4 bao3zuo4 ,
chuan1 shang4 zun1rong2 wai4pao2 ,
chuan1 shang4 zun1rong2 wai4pao2 .
4
yuan4 zhu3 da4 en1 yi4 ze2 huan2 yu3 ,
kuan1shu4 wo3 deng3 zui4ren2 ;
shi3 wo3 zui4ren2 dao4 bao3zuo4 qian2 ,
de5:2:dei3 meng2 en1 zhu3 jie1na4 ,
de5:2:dei3 meng2 en1 zhu3 jie1na4 .
5
ji1du1 shi4 wo3 jin1sheng1 xi3le4 ,
shi4 wo3 lai2 sheng1 shang3ci4 ;
wo3 xin1 wo3 ling2 wei2:3 yi1 kua1yao4 ,
jiu4shi4 wo3 zhu3 rong2yao4 ,
jiu4shi4 wo3 zhu3 rong2yao4 .
6
song4zan4 quan2 gui1yu2 tian1shang4 zhu3 ,
yi1qie4 rong2yao4 zan4yang2 ;
quan2 gui1 sheng4 fu4 sheng4 zi3 sheng4ling2 ,
zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 ,
zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 . a4men2 .