zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4 ai4
1
zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4 ai4 ,
gan1yuan4 she3ming4 shi2zi4jia4 shang4 ;
ta1men5 sui1 ba3 ni3 ming4 duo2 qu4 ,
ni3 reng2 dai4 qiu2 zui4qian1 de5:2:dei3 she4 ;
rou2shun4 ruan3ruo4 , sui1 ru2 gao1yang2 ,
shen2ming2 quan2neng2 , quan2ran2 xian3yang2 .
2
hai2tong2 ye1su1 ruan3ruo4 wu2 zhu4 ,
mei3 tian1 kao4 lai4 ci2 mu3 ai4lian2 ;
zhang3cheng2 zhi1 shi2 xuan3ze2 shun4fu2 ,
zai4 ren2 shou3 zhong1:4 ru2 rou4 zai4 zhuan1 ;
bei4 ding1 shi2jia4 , shou4jin4 ji1feng3 ,
rou4shen1 sui1 si3 , yi1ran2 huo4 sheng4 .
3
sui1ran2 zai4 shi4 wu2 zhu4 bei4 qi4 ,
yu2 jin1 tong3zhi4 wei4 da4 jun1wang2 ;
ji1du1 de2sheng4 kan1 zu2 biao3zhang1
fu4 shen2 da4 ai4 yong3yuan3 wu2liang4 ;
yi3 ai4 she3shen1 , tou4 guo4:4:5 si3wang2 ,
wan4min2 huo4de2 xin1sheng1 pan4wang4 .
4
sheng1ming4 de5 zhu3 yu4bei4 wo3 zhong4 ,
xiao4fa3 wo3 zhe4 shun4fu2 xin1chang2 ,
yuan4 xian4 ji3 shen1 dang1 huo2 ji4 ,
sheng4guo4 shu3:zhu3 shi4 shi1wang4 you1shang1 ;
ai4 zhong1:4 she3shen1 , zai4 suo3 bu4 ci2 ,
shi2ke4 biao3ming2 wo3 zhu3 de2sheng4 .