song4zan4 zhu3 sheng4 ming2
1
song4zan4 rong2yao4 dou1 gui1 zhu3zai3 ,
zhi4gao1 quan2neng2 zhen1 shen2 ,
ta1 ai4 shi4ren2 , cha1:4:4:chai1:1 du2sheng1 zi3
wei2ren2 shou4 si3 she3shen1 .
2
zhu3 ming2 chao1hu1 wan4 ming2 zhi1 ming2 ,
zhi4gao1 zhi4 zun1 zhi4 sheng4 ,
jin1 zuo4 fu4 shen2 bao3zuo4 you4bian1 ,
tian1shi3 chong2bai4 feng4 jing4 .
3
ta1 ming2cheng1 wei4 qi2miao4 , ce4shi4 ,
he2ping2 quan2neng2 zhi1 jun1 ,
tong3zhi4 tian1xia4 wan4guo2 wan4min2 ,
zhang3quan2 wu2qiong2wu2jin4 .
0
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,
song4zan4 yu2 rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ;
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,
song4zan4 yu2 rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .