mei3 zai1 zhu3 ye1su1
1
mei3 zai1 zhu3 ye1su1 ,
yu3zhou4 wan4wu4 zhu3zai3 !
zhen1 shen2 gan1yuan4 jiang4 shi4 wei2ren2 ;
wo3 xin1 suo3 jing3yang3 ,
wo3 ling2 suo3 zun1chong2 ,
shi4 wo3 rong2yao4 , guan1mian3 , huan1xin1 .
2
qing1cui4 de5 cao3di4 ,
sen1lin2 bei4jia1 mei3li4 ,
quan2dou1 pi1 shang4 cai3 yan4 chun1 yi1 ;
ye1su1 geng4:1 mei3li4 ,
ye1su1 geng4:1 sheng4jie2 ,
neng2 shi3 chou2 xin1 huan1 chang4 bu4yi2 .
3
ming2li4 de5 yang2guang1 ,
yue4liang5 bei4 jue2 qing1lang3 ,
fan2xing1 dian3dian3 can4lan4 shan3yao4 ;
ye1su1 geng4:1 hui1huang2 ,
ye1su1 geng4:1 jiao3jie2 ,
tian1shi3 rong2guang1 bu4zu2 bi3jiao4 .
4
rong2mei3 de5 jiu4zhu3 ,
tong3guan3 wan4guo2 wan4min2 ,
ta1 shi4 shen2 zi3 you4 shi4 ren2zi3 ;
rong2yao4 yu2 zun1gui4 ,
song4zan4 yu2 chong2jing4 ,
dou1 gui1 ye1su1 yong3 bu4 zhi3xi1 .