le4:4:4:yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei4 wang2
1
le4:4:4:yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei4 wang2
qi2 lai2 kou4bai4 chong2jing4 ,
kuai4le4 ge1chang4 xie4 en1 ,
yong3yuan3 kai3xuan2 huan1 qing4 .
ti2gao1 ni3 sheng1 ,
zhen4 fen4 ni3 xin1 ,
huan1xin1 , huan1xin1 ,
ying1dang1 huan1xin1 .
2
jiu4zhu3 ye1su1 wei4 jun1 ,
zhen1li3 ci2ai4 zhi1 shen2 ,
xi3jing4 wo3 zhong4 zui4guo4 ,
rong2 deng1 tian1shang4 bao3zuo4 .
ti2gao1 ni3 sheng1 ,
zhen4 fen4 ni3 xin1 ,
huan1xin1 , huan1xin1 ,
ying1dang1 huan1xin1 .
3
shen2 guo2 yong3 bu4 shuai1bai4 ,
tong3guan3 tian1di4 wan4 zhong4 ,
si3wang2 di4yu4 yao4shi5 ,
jie1 zai4 ye1su1 shou3 zhong1:4 .
ti2gao1 ni3 sheng1 ,
zhen4 fen4 ni3 xin1 ,
huan1xin1 , huan1xin1 ,
ying1dang1 huan1xin1 .
4
huan1xin1 rong2yao4 pan4wang4 ,
jiu4zhu3 bi4 zai4 xian3xian4 ,
yin3ling3 shu3:zhu3 ta1 pu2ren2 ,
jin4ru4 yong3yuan3 jia1 yuan2 .
ti2gao1 ni3 sheng1 ,
zhen4 fen4 ni3 xin1 ,
huan1xin1 , huan1xin1 ,
ying1dang1 huan1xin1 .