ge1song4 zhu3 ai4
1
wo3 yao4 song4 zhu3 da4 ci2ai4 ,
kou3she2 yong3 shuo1 bu4 jin4 ;
gan1yuan4 dan1dang1 wo3 zhong4:-:chong2 xing2 ,
liu2xue4 shu2 wo3 zui4 shen1 ;
jiang1 wo3 wu1hui4 xi3 jie2jing4 ,
ri4ri4 yu2 shen2 qin1jin4 ;
shen1 ling2 an1ju1 zhu3 ai4 li3 ,
yong3yuan3 man3zu1 wo3 xin1 .
2
wo3 yao4 song4 zhu3 da4 ci2ai4 ,
yu2 zhong4 sheng4 tong2 ge1yin2 ;
xin1 gan3 zhu3 ai4 ji4li4 wo3 ,
man3xin1 huo3re4 ru2 fen2 ;
gan1yuan4 yu2 wo3 wei4 mi4you3 ,
bi3ci3 ling2 jiao1 ri4 qin1 ;
qing2 yi4 zui4 hou4en1 wu2jin4 ,
yue4 jiu3 zhu3 ai4 yue4 shen1 .
3
wo3 yao4 song4 zhu3 da4 ci2ai4 ,
yuan3 chao1 wo3de5 xin1yuan4 ;
cong2 zhu3 mo4 ce4 zhi1 feng1fu4 ,
chong1man3 , wu2liang4 chong1man3 ;
yong3yuan3 chen2 qian2 zhu3 ai4 zhong1:4 ,
shi2ke4 you3 xin1 ti3 yan4 ;
ai4 wo3 zhong1 bi4 ai4 dao4di3 ,
zhu3 ai4 yong3 bu4 gai3bian4 .
0
zhu3 de5:di4 ai4 man3zu1 wo3 xin1 ,
zhu3 de5:di4 ai4 man3zu1 wo3 xin1 ,
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ,
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ,
zhu3 de5 ai4 yong3 bu4 gai3bian4 ,
zhu3 de5 ai4 yong3 bu4 gai3bian4 ,
zhu3 de5 ci2ai4 man3zu1 wo3 xin1 ,
zhu3 de5 ci2ai4 man3zu1 wo3 xin1 ;
he2deng3 zhang333:chang22 kuo4 gao1shen1 ,
ling3:4:4:4 wo3 cheng1song4 huan1xin1 ,
zhu3 de5 ai4 man3zu1 wo3 xin1 .
you2ru2 da4hai3 wang1yang2 ,
wo3 yao4 shi2shi2 ge1chang4 ,
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 .
cong2 yong3yuan3 dao4 yong3yuan3 ,
wo3 yao4 huan1 sheng1 cheng1song4 ,
zhu3 de5 ai4 yong3 bu4 gai3bian4 .