ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4
1
ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 !
yuan4 ling3 shi4jie4 gui1 zhu3 ,
chong1man3 re4ai4 ;
ai1ku1 bei1 kun4 de5 ren2 ,
ruan3ruo4 shou4 ya1po4 zhe3 ,
fan4zui4 you1shang1 zhong4 sheng1 ,
zhu3 neng2 yi1 li3 .
2
ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 !
yuan4 ling3 shi4jie4 gui1 zhu3 ,
re4 qie1:4:4 dao3gao4 ;
pai2huai2 mi2tu2 de5 ren2 ,
ku3 hai3 ju4lang4 fu2chen2 ,
zui4e4 jue2wang4 zhi1 zhong1:4 ,
zhu3 zhong4jia4 shu2 .
3
ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 !
yuan4 ling3 shi4jie4 gui1 zhu3 ,
ni3 wo3 tong2xin1 ;
zhong4dan4 da4jia1 fen1 jian1 ,
xiu1ru3 da4jia1 fen1 dang1 ,
da4jia1 dou1 bei1:bei4 shi2jia4 ,
wei4 zhu3 ye1su1 .
4
ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 !
yuan4 ling3 shi4jie4 gui1 zhu3 ,
kuai4le4 ge1chang4 ;
fan2 huo4 xin1 sheng1ming4 zhe3 ,
guang1yin1 cong2 zui4 shu2 hui2 ,
you4 bei4 pan4wang4 ji4li4 ,
yong3yuan3 shu3:zhu3 zhu3 .