ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3
1
ni3 shi4fou3 ren4shi5 ta1 ,
ye1su1 wo3de5 jiu4zhu3 ,
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 ?
ni3 ceng2 fou3:pi3 jian4 guo4:4:5 ta1 ,
xiang3shou4 ta1de5 en1 fu2 ?
wo3 he2deng3 ai4 ni3 !
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
2
shen2 ci4 ta1 zuo4 shu2jia4 ,
zheng3jiu4 shi4ren2 ling2hun2 ,
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
zhu3 xue4 shi3 wo3 chen1yi4 ,
sheng4ling2 chong1man3 wo3 xin1 ,
wo3 he2deng3 ai4 ni3 !
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
3
bu4jiu3 ta1 yao4 zai4 lin2 ,
jia4 yun2 da4 xian3 rong2yao4 ,
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
ta1 lai2 shou1ju4 zhen1bao3 ,
sheng4jie2 zhen1gui4 mei3miao4 ,
wo3 he2deng3 ai4 ni3 !
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
0
he2deng3 qi2miao4 !
he2deng3 wan2mei3 !
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 .
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 ;
wo3 he2deng3 jing4 ni3 !