jiu4en1 shan4 mu4
1
ci2bei1 zhu3 shi4 wo3 jiu4en1 , wo3 shan4 mu4 ,
wo3men5 lai2 xiang4 ni3 jing4bai4 ;
wo3men5 shi4 jiu4zhu3 qun2 yang2 , zhu3 zi3min2 ,
yuan4 wo3 chang2 qin1jin4 zhu3 pang2 ,
qiu2 shi3 wo3 de5:2:dei3 xiang3 ni3 ai4 he2222:huo2 en1hui4 ,
shun4fu2 ni3 wei4 wo3 yuan2shou3 he2222:huo2 jiu4zhu3 ,
zui4ren2 quan2 kao4 zhu3 bao3 xue4 ,
cheng2wei2 shen2 suo3 ai4 hou4si4 .
2
fu4 shang4di4 zai4 ji1du1 li3 hu1 zhao4 wo3 ,
jian3xuan3 wo3 zuo4 ta1 er2nuu3 ,
wo3 jin1 qian1gong1 feng4 shang4 gan3en1 , jing4bai4 ,
qian2cheng2 qiu2 en1 zhu3 jie1na4 ;
wo3 meng2 xuan3zhao4 , gan1yuan4 zou3 zhu3 dao4lu4 ,
qiu2 ci4 en1 fan2shi4 jie1shou4 zhu3 an1pai2 ,
wo3 zhong4 cheng2xin1 wei4 zhu3 huo2 ,
jing4xian4 wo3 shen1ti3 ling2hun2 .
3
bei4 xuan3 qun2 yang2 dang1 sui2 zhong1xin4 mu4 zhe3 ,
ta1 ceng2 wei4 ni3 she3 sheng1ming4 ,
zhu3 men2tu3 fen1bie2 wei4 sheng4 gui1 zhu3 yong4 ,
gen1sui2 zhu3 zhong1xin1 shi4feng4 ,
xin1 cun2 xi3le4 zhu3 zhi3yi4 ,
yi3 jiu4zhu3 feng1fu4 cheng2:sheng4 en1dian3 wei4 zhen1bao3 ,
gong1zuo4 de5:2:dei3 hui1huang2 cheng2jiu4 ,
dang1 jiang1 rong2yao4 gui1 shang4 zhu3 .