cheng1song4 qi2miao4 wang2
1
zhu3 ye1su1 zui4 qi2miao4 jun1wang2 ,
sheng4li4 guang1rong2 zhi1 wang2 ;
quan2ran2 mei3li4 wu2 ke3bi3 ni3 ,
xi3le4 jie1 you2 ta1 lai2 .
2
dang1 zhu3 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
zhen1li3 fa1chu1 guang1hui1 ;
shi4shang5 xu1rong2 li4shi2 xiao1 shi4 ,
sheng4 ai4 li4shi2 dian3 ran2 .
3
ye1su1 wo3 zhu3 wu2xian4 ci2bei1 ,
dai4ling3 mei3 tian1 lu4cheng2 ;
wan4 kou3 cheng1yang2 bu4neng2 shu4shuo1 ,
jiu4zhu3 wei3da4 zhi1 ai4 .
4
yuan4 mei3 ke1 xin1 cheng2ren4 zhu3 ming2 ,
xiang4 zhu3 yong3yuan3 xia4bai4 ;
xun2 jian4 shang4 zhu3 , xin1ling2 zhen4 fen4 ,
tian1tian1 xun2qiu2 zhu3 mian4 .
5
yuan4 zhong4 tong2 sheng1 cheng1song4 shang4 zhu3 ,
yi1xin1yi1yi4 ai4 zhu3 ;
yi1 yan2 yi1 xing2 yong3yuan3 biao3zhang1
jiu4zhu3 rong2mei3 xing2xiang4 .