si1mu4 ye1su1
1
ye1su1 wo3 zhu3 , mei3 xiang3qi3 ni3 ,
xin1zhong1 chong1man3 gan1tian2 ;
ruo4 jian4 ni3 mian4 , an1xi1 ni3 huai2 ,
geng4jia1 tian2mi4 nan2 yan2 .
2
fei1 kou3 neng2 chang4 , fei1 xin1 neng2 xiang3 ,
nan2 xun2 ji4yi4 yin4xiang4 ;
jiu4zhu3 sheng4 ming2 zui4 tian2 zui4 mei3 ,
bie2 wu2 ta1 ming2 ke3bi3 .
3
tong4hui3 de5 xin1 huo4de2 pan4wang4 ,
wen1rou2 de5 xin1 huan1chang4 ;
die1dao3 de5 ren2 bi4 meng2 chui2 lian2 ,
xun2qiu2 bi4 de5:2:dei3 xun2 jian4 .
4
xun2 jian4 de5 ren2 de2zhao2 shen2me5 ?
bi3mo4 nan2yi3 miao2hui4 .
ye1su1 de5 ai4 jiu1jing4 ru2he2 ?
wei2 meng2 ai4 zhe3 ling3hui4 .
5
zhi3you3 ye1su1 shi4 wo3 xi3le4 ,
shi4 wo3 jiang1lai2 guan1mian3 ;
ken3qiu2 ye1su1 cheng2 wo3 rong2yao4 ,
zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 .