zan4mei3 zhu3 qi2miao4 jiu4shu2
1
dan4yuan4 wan4min2 dou1 lai2 ge1chang4 ,
zan4mei3 jiu4zhu3 sheng4 ming2 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 jun1wang2 rong2yao4 ,
song4yang2 zhu3 en1 feng1ying2 .
2
ye1su1 sheng4 ming2 neng2 chu2 jing1huang2 ,
wei4 wo3 xin1zhong1 you1shang1 ,
hao3xiang4 miao4 le4:4:4:yue4 jin4ru4 er3 zhong1:4 ,
shi3 wo3 ping2an1 jian4kang1 .
3
ta1 yi3 xiao1mie4 zui4e4 quan2shi4 ,
jie3tuo1 zui4ren2 kun3suo3 ,
wei2 zhu3 bao3 xue4 neng2 chu2 zui4 ji1 ,
ye3 xi3jing4 wo3 zui4guo4 .
4
ken3qiu2 en1 zhu3 ci2ai4 fu4 shen2 ,
zhu4 wo3 dao4chu4 xuan1yang2 ,
jiang1 zhu3 sheng4 ming2 qi2miao4 jiu4en1 ,
chuan2bian4 di4ji2 si4fang1 .
5
dan4yuan4 rong2yao4 , song4zan4 , da4 ai4 ,
yong3yuan3 gui1yu2 zhen1 shen2 ,
tian1shang4 di4xia4:5 jiao4hui4 xin4 zhong4 ,
yi1tong2 cheng1song4 zhu3 en1 .