zan4mei3 jiu4zhu3
1
zan4mei3 ! zan4mei3 !
zhu3 ye1su1 wo3men5 de5 jiu4zhu3 !
quan2 de5:di4 ge1chang4 ,
jiang1 ta1 miao4 ai4 chuan2yang2 .
huan1hu1 ! huan1hu1 !
tian1shi3 zhang333:chang22 rong2yao4 de5 huan1hu1 :
neng2li4 , zun1rong2 ,
dou1 gui1yu2 zhu3 sheng4 ming2 !
ru2tong2 mu4ren2 ,
ye1su1 bao3hu4 ta1 xiao3 yang2 ;
ta1 yi3 bang3bi4 ,
zhong1ri4 huai2bao4 fu3yang2 .
2
zan4mei3 ! zan4mei3 !
zhu3 ye1su1 wo3men5 de5 jiu4zhu3 !
wei4 wo3 zhong4 zui4
shou4ku3 liu2xue4 si3wang2 .
wo3men5 pan2shi2 ,
yong3yuan3 jiu4en1 ji2da4 pan4wang4 ,
huan1hu1 ! huan1hu1 !
ye1su1 bei4 ding1 jun1wang2 .
gao1sheng1 zan4mei3 ;
ta1 dan1dang1 wo3 zhong4 you1shang1 ;
wu2bi3 da4 ai4 ,
qi2miao4 , shen1 hou4 , jian2qiang2 .
3
zan4mei3 ! zan4mei3 !
zhu3 ye1su1 wo3men5 de5 jiu4zhu3 !
song4zan4 sheng1yin1
xiang3 bian4 tian1shang4 ge4chu4 .
ye1su1 jiu4zhu3 ,
zhang3quan2 zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 ,
zun1 ta1 wei4 wang2 ,
xian1zhi1 da4ji4si1 zhang333:chang22 !
ji1du1 kuai4 lai2 ,
de2sheng4 shi4jie4 li4 guo2du4 ;
rong2yao4 quan2bing3 ,
yong3 gui1 wo3 zhu3 ye1su1 !
0
zan4mei3 ! zan4mei3 !
chuan2yang2 ta1 wu2bi3 de5 da4 ai4 !
zan4mei3 ! zan4mei3 !
huan1 chang4 zhi2dao4 wan4dai4 !