ta1 shi4 zhu3
0
ta1 shi4 zhu3 , ta1 shi4 zhu3 ,
ta1 shi4 sheng4guo4 si3wang2
you4 fu4huo2 de5 zhu3 ;
wan4 xi1 dang1 gui4bai4 ,
wan4 kou3 dang1 cheng2ren4 ,
ye1su1 ji1du1 shi4 zhu3 .