shu4shuo1 zhu3 en1
1
yuan4 wo3 kou3 neng2 shu4shuo1 cheng1yang2 ,
jiu4zhu3 wu2bi3 feng1fu4 zun1gui4 ,
chang4 chu1 ta1de5 rong2mei3 ;
yuan4 fei1 shang4tian1 ting2 dan4:tan2 jin1 qin2 ,
yu2 zhong4 tian1shi3 yi1tong2 ge1yin2 ,
sheng1yin1 mei3miao4 huan1xin1 ,
sheng1yin1 mei3miao4 huan1xin1 .
2
wo3 yao4 ge1song4 ta1 liu2 bao3 xue4 ,
jiu4 wo3 tuo1li2 ke3pa4 zui4 xing2 ,
mian3 zhu3yi4 nu4 lin2dao4 ;
wo3 ge1song4 ta1 rong2yao4 gong1yi4 ,
zuo4 wo3 wan2quan2 sheng4jie2 yi1 pao2 ,
qian1qiu1 wan1gu3 guang1yao4 ,
qian1qiu1 wan1gu3 guang1yao4 ,
3
wo3 ge1song4 ta1 zun1gui4 zhi2fen4 ,
ge1song4 ta1 qian1wan4 zhong4:3 ci2ai4 ,
gao1 deng1 rong2yao4 bao3zuo4 ;
yi3 zui4 gao1ya3 tian2mei3 shi1 ci2 ,
wan4gu3qian1qiu1 xiang4 ta1 gao1ge1 ,
song4 ta1 mo4da4 zun1rong2 ,
song4 ta1 mo4da4 zun1rong2 .
4
kuai4le4 shi2 qi1 bu4jiu3 lai2lin2 ,
en1 zhu3 jie1 wo3 hui2dao4 tian1 jia1 ,
wo3 de5:2:dei3 qin1 jian4 sheng4 yan2 ;
na4shi2 yu2 jiu4zhu3 wo3 liang2you3 ,
huan1xin1 xi3le4 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
kua1yao4 ta1 da4 en1dian3 ,
kua1yao4 ta1 da4 en1dian3 .