rong2yao4 gui1 zhu3 ming2
1
wo3 lai2dao4 zhu3 she3ming4 shi2jia4 qian2 ,
ai1qiu2 wo3 zhu3 xi3jing4 wo3 zui4qian1 ,
zhu3 bao3bei4 xue4 ba3 wo3 xin1 xi3jing4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
2
he2deng3 qi2miao4 , zhu3 she4 wo3 zui4guo4 ,
zhu3 ju1 wo3 xin1 zhen1 tian2mi4 kuai4le4 ;
shi2zi4jia4 shang4 zhu3 yi3 shou1liu2 wo3 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
3
zhu3 bao3 xue4 quan2 neng2 xi3jing4 zui4qian1 ,
wo3 zui4 xi3 tuo1 xin1 kuai4le4 nan2 yan2 ;
zhu3 zheng3jiu4 wo3 shi3 wo3 de5:2:dei3 jie2jing4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
4
bao3 xue4 quan2yuan2 feng1fu4 you4 gan1tian2 ,
kuai4 lai2 jiu4 zhu3 fu3fu2 zhu3 jiao3 qian2 ;
tou2 bao3 xue4 quan2 shi3 ni3 de5:2:dei3 wan2quan2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
0
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
zhu3 bao3bei4 xue4 ba3 wo3 xin1 xi3jing4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .