zan4mei3 ye1su1
1
dang1 wo3 jian4 na4 bao3gui4 xue4 quan2 ,
yao4 jiang1 wo3 zui4 wu1 xi3 qing1 ,
sheng4ling2 qing1 wen4 yuan4 fou3:pi3 jie2jing4 ,
wo3 jiu4 ting1cong2 ta1 wei1 sheng1 .
2
qian2 wo3 suo3you3 zhui1qiu2 pan4wang4 ,
jin1 dou1 suan4 zu2 xia4 chen2tu3 ,
pao1qi4 yi1qie4 quan2li4 xi1tu2 ,
yuan4 ben1zou3 xia2zhai2 tian1 lu4 .
3
song4zan4 yong3 gui1 ye1su1 sheng4 ming2 ,
wo3 jin1 zhen1 kuai4le4 huan1xin1 ,
ta1 she4mian3 wo3 yi1qie4 zui4e4 ,
xi3jing4 wo3de5 wu1hui4 xin1 .
4
rong2yao4 , rong2yao4 gui1yu2 sheng4 fu4 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1 sheng4 zi3 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1yu2 sheng4ling2 ,
rong2yao4 gui1 san1 yi1 zhu3 .
0
zan4mei3 ye1su1 , zan4mei3 ye1su1 ,
zan4mei3 zhu3 wei4 zui4ren2 si3 ;
wan4min2 dang1 jiang1 rong2yao4 gui1 zhu3 ,
ta1 bao3 xue4 neng2 xi3jing4 zhong4 zui4 wu1 .