ye4ban4 ge1sheng1
1
dang14nian2 ye4ban4 , tian1ji4 chuan2 lai2
rong2yao4 yuan3 gu3 ge1sheng1 ,
tian1shi3 qu1xi1 lin2jin4 chen2 huan2 ,
huan1 ran2 shou3 bo1 jin1 qin2 ,
" di4shang4 ping2an1 ren2 lei4 meng2 en1 ,
lai2zi4 rong2yao4 jun1wang2 , "
dang1 ye4 da4di4 su4 ran2 jing4 hou4 ,
qi2 ting1 tian1shi3 ge1sheng1 .
2
ru2jin1 tian1shi3 yi1jiu4 lai2lin2 ,
zhan3kai1 he2ping2 chi4bang3 ,
tian1 ge1 miao4 yin1 qing1 qing1 chuan2 lai2 ,
an1wei4 pi2fa2 shi4ren2 ,
tian1 jun1 huan1 ran2 zhan3kai1 shuang1 yi4 ,
fu3 shi4 chou2ku3 qun2 sheng1 ,
wan4 bang1 rao3 rang3 xuan1 nao4 sheng1 zhong1:4 ,
reng2 ting1 tian1shi3 ge1sheng1 .
3
shi4shang5 wan4qian1 lao2ku3 qun2 sheng1 ,
zhong4dan4 jin3 ya1 xin1 tou2 ,
zhang333:chang22 lu4 man4 man4 qi2qu1 nan2 zou3 ,
bu4bu4 jian1xin1 wan4fen1 ,
kan4:1 na3 ! huan1le4 huang2jin1 shi2dai4 ,
pian4 ke4 ji2 yao4 lai2lin2 ,
kun4juan4 ren2sheng1 lu4pang5 qi4 xi1 ,
jing4 ting1 tian1shi3 ge1sheng1 .
4
ren2jian1 sui4yue4 , zhou1 xing2 bu4 xi1 ,
shi4shi4 shun4xi1 wan4 bian4 ,
huang2jin1 shi2dai4 zhong1 bi4 lai2lin2 ,
xian1zhi1 zao3 you3 shuo1ming2 ,
na4 ri4 ping2an1 chong1man3 wan4you3 ,
xi1 ri4 rong2guang1 zhong4:-:chong2 lin2 ,
shi4jian1 wan4 bang1 tong2 sheng1 he2222:huo2 ying1
jin1ri4 tian1shi3 ge1sheng1 .