qi2miao4 sheng4 ying1
1
zheng4dang1 mu4ren2 kan1shou3 qun2 yang2 ,
tian1shi3 zai4 ge1chang4 song4yang2 ,
zai4 ma3li4ya3 huai2 zhong1:4 an1 shui4
zhe4 qi2miao4 ying1hai2 shi4 shei2 ?
2
wei4he2 wo4 shen1 bei1lou4 di4fang5 ,
niu2 yang2 luu2 ma3 zai4 shen1 pang2 ?
hao4:3 xin4tu2 dang1 jing4wei4 liu2xin1 ,
sheng4 ying1 mo4ran2 xuan1 jiu4en1 .
3
feng4xian4 huang2jin1 , mo4yao4 , ru3xiang1 ,
bu4lun4 zun1bei1 qi2 yang3wang4 ;
wan4 wang2 zhi1 wang2 dai4 lai2 jiu4en1 ,
wan4 xin1 dang1 zun1 ta1 wei4 wang2 .
0
ta1 shi4 ji1du1 wo3 wang2 ,
mu4ren2 zan4mei3 ,
tian1shi3 ge1chang4 ;
kuai4 lai2 xiang4 ta1 song4yang2 ,
zhi4 sheng4 ying1hai2 xin1sheng1 wang2 .