zai4 da4wei4 cheng2 zhong1:4
1
gu3shi2hou5 zai4 da4wei4 cheng2 zhong1:4 ,
yi1 ge4 bei1wei1 ma3 peng2 li3 ,
mu3qin5 dan4 xia4 you4 xiao3 ying1hai2 ,
ma3cao2 chong1 zuo4 ta1 xiao3 chuang2 ,
ma3li4ya3 shi4 ta1 ci2 mu3 ,
zhu3 ye1su1 shi4 xiao3 sheng4 ying1 .
2
ta1 cong2 tian1shang4 jiang4lin2 shi4jian1 ,
ta1 shi4 shen2 , wan4you3 zhu3zai3 ,
jian3lou4 cao3peng2 zuo4 ta1 zhu4 suo3 ,
ma3cao2 dang1 zuo4 ta1 yao2lan2 ,
wo3 jiu4zhu3 sheng4jie2 qian1xu1 ,
gan1 yu2 pin2ku3 ren2 tong2ju1 .
3
zhu3 ye1su1 zai4 you4 xiao3shi2 hou4 ,
dui4 mu3qin5 jing4ai4 shun4cong2 ,
tong2nian2 wen1liang2 qie3 rou2shun4 ,
an1 shui4 zai4 ci2 mu3 huai2 zhong1:4 ,
shen2 er2nuu3 dou1 dang1 ru2ci3 ,
xiao4fa3 ta1 shun4fu2 qian1gong1 .
4
ji2 zhe5 zhu3 jiu4shu2 yu2 ci2ai4 ,
wo3 jiang1 qin1 jian4 ta1 sheng4 mian4 ,
na4 wen1rou2 ci2ai4 de5 ying1hai2
shi4 jiu4zhu3 , jin1 ju1 gao1 tian1 ,
ta1 yao4 ling3 wo3men5 jin4ru4
ta1 suo3 zhu4 mei3hao3 di4fang5 .