wo3men5 ke3wang4 de5 ye1su1
1
qing3 lai2 , jiu3 ke3wang4 de5 ye1su1 ,
jiang4lin2 wei4 zheng3jiu4 wan4min2 ;
chu2diao4 wo3 zhong4 zui4e4 jing1huang2 ,
rang4 wo3 zhu3 nei4 de5:2:dei3 an1xi1 .
yi3se4lie4 de5 an1wei4 li4liang5 ,
quan2 ren2 lei4 de5 da4 pan4wang4 ,
wan4 bang1 wan4guo2 qian2cheng2 qi1dai4 ,
ji1ke3 xin1ling2 de5:2:dei3 huan1chang4 .
2
jiang4sheng1 shi4jie4 zheng3jiu4 wan4 bang1 ,
ying1hai2 ye1su1 shi4 jun1wang2 ,
zhang3guan3 wang2 quan2 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
jin1 dai4 lai2 rong2yao4 tian1guo2 .
qi2qiu2 zhu3 ci4 yong3heng2 sheng4ling2 ,
ju1 wo3 xin1 fang2 guan3li3 wo3 ,
lai4 wo3 jiu4zhu3 shu2 zui4 da4 gong1 ,
yin3 wo3 dao4 rong2yao4 bao3zuo4 .