kuai4le4 lian2chen2
1
xin4tu2 kuai4 xing3 , huan1ying2 kuai4le4 lian2chen2 ,
dang14nian2 jin1ri4 jiu4 shi4 zhi1 zhu3 jiang4sheng1 ,
qi3lai5 chong2bai4 , zhu3 ai4 qi2miao4 wu2qiong2 ,
tian1shi3 tian1 jun1 ye3 ceng2 huan1xin1 ge1song4 ,
xian1 xiang4 shi4ren2 bao4gao4 xi3le4 jia1yin1 ,
dao4cheng2rou4shen1 you2 tong2zhen1 nuu3 dan4sheng1 .
2
ning2jing4 hei1ye4 , mu4ren2 kan1shou3 yang2qun2 ,
hu1ran2 ting1jian5 tian1shi3 chuan2bao4 xi3xun4 ,
jin1 lai2 xuan1gao4 yi1 ge4 da4 xi3 xin4xi1 ,
jiu4zhu3 yi3 wei4 pu3 shi4 wan4min2 dan4 lin2 ,
zhen1 shen2 ying1xu3 xian4jin1 yi3 quan2 ying4yan4 ,
jiu4 zai4 jin1tian1 jiu4zhu3 ji1du1 jiang4lin2 .
3
tian1shi3 shuo1 wan2 , tian1 jun1 qi2 sheng1 huan1 chang4 ,
xi3le4 zhi1 ge1 qian2 wei4you3 ren2 ting1wen2 ,
tong2xin1 zan4mei3 jiu4shu2 da4 ai4 shen1 zhang333:chang22 ,
ha1li4lu4ya3 , tian1shang4 chong1man3 huan1xin1 ,
zhi4gao1 rong2yao4 gui1yu3 du2 yi1 zhen1 shen2 ,
di4shang4 ping2an1 gui1 ta1 xi3yue4 zi3min2 .
4
zai3:3:4:4 ge1 zai3:3:4:4 ben1 , mu4ren2 shang4 bo2li4heng2 ,
qu4 kan4:1 zhen1 shen2 suo3 cheng2 wei3da4 qi2shi4 ,
guo3 jian4 ye1se4 xie2 tong2 meng2 en1 tong2nuu3 ,
sheng4 ying1 ye1su1 an1 shui4 zai4 ma3cao2 li3 ,
hui2dao4 yang2qun2 reng2 tong2xin1 zan4mei3 shen2 ,
dao4chu4 xuan1yang2 zhu3 en1 man3xin1 huan1 ci4 .
5
qi2miao4 da4 ai4 , zheng3jiu4 shi1bai4 sang4:1 zui4ren2 ,
yuan4 chang2 fan3 fu4 si1xiang3 shang4 zhu3 hong2 en1 ,
zhui1xiang3 sheng4 ying1 wei4 wo3 fu4 shang4 dai4 jia4 ,
bei1wei1 ma3cao2 zhi2dao4 tong4ku3 shi2jia4 ,
kao4 zhu3 en1 zhu4 gen1sui2 jiu4zhu3 jiao3 zong1 ,
zhi2dao4 gui1hui2 sheng4jie2 hua2mei3 tian1 gong1 .
6
huan1xin1 pan4wang4 yu3 tian1 jun1 qi2 song4yang2 ,
jiu4en1 tong2 qing4 , kai3xuan2 zhi1 ge1 gong4 chang4 ,
tong2 lai2 ji4nian4 jiu4zhu3 jin1ri4 dan4sheng1 ,
wu2xian4 rong2yao4 jiang1yao4 chong1man3 si4fang1 ,
bu2duan4 ge1song4 zhu3 ai4 jiu4shu2 hong2 en1 ,
yong3yuan3 zan4mei3 tian1shang4 quan2neng2 jun1wang2 .