qiu2 zhu3 lai2 zhu4 wo3 xin1
1
jiu4zhu3 li2qi4 bao3zuo4 rong2 mian3 ,
gan1yuan4 jiang4 shi4 wei4 jiu4 wo3 ,
yin1 bo2li4heng2 ke4dian4 wu2 fang2 ,
zhi3:1 yong4 ma3cao2 dang1 wo4 xiu1 .
2
tian1shi3 huan1 chang4 , tian1ting2 hui2xiang3 ,
chong1man3 ni3 wu2xian4 quan2wei1 ,
ni3 jing4 xu1 ji3 , cheng2wei2 pin2qiong2 ,
jiang4lin2 chen2 shi4 gan1 han2 wei1 .
3
fei1niao3 you3 wo1 , hu2li5 you3 dong4 ,
wei2du2 shen2 zi3 ben1 xi1 dong1 ,
jia1li4li4 kuang4ye3 du4 han2 shu3 ,
shen4zhi4 wu2 zhen3 shou3 zhi1 chu3/4 .
4
zhu3 xi1 lai2shi4 chuan2 yong3sheng1 dao4 ,
shi3 ren2 de5:2:dei3 shi4fang4 , zi4you2 ,
fan3 shou4 ji1feng3 , jing1 mian3 xi4nong4 ,
bei4 ding1 shi2jia4 bao3 xue4 liu2 .
5
zhu1 tian1 huan1hu1 , tian1shi3 ge1chang4 ,
de2sheng4 zhu3 zai4 lin2 di4shang4 ,
zhao4 wo3 hui2 jia1 , you4 dui4 wo3 shuo1 :
" wo3 shen1bian1 you3 ni3 ju1suo3 .
0
qiu2 zhu3 ye1su1 zhu4 wo3 xin1li5 ,
wo3 xin1 you3 kong4 fang2 wei4 ni3 ,
dang1 zhu3 ye1su1 hui2lai2 zhao4 wo3 ,
wo3 xin1 jiang1 he2deng3 kuai4le4 ,
qiu2 zhu3 ye1su1 zhu4 wo3 xin1li5 ,
wo3 xin1 you3 kong4 fang2 wei4 ni3 .
dang1 zhu3 ye1su1 hui2lai2 zhao4 wo3 ,
wo3 xin1 jiang1 he2deng3 kuai4le4 .