jiu4zhu3 shou4nan4
1
yao2yuan3 di4fang5 gu3 cheng2 zhi1wai4 ,
you3 yi1 qing1cui4 shan1lu4 ,
zai4 na4 shan1 shang4 jiu4zhu3 bei4 ding1 ,
wei4 jiu4 wo3men5 shou4ku3 .
2
shei2 neng2 liao3jie3 , shei2 neng2 shu4shuo1 ,
jiu4zhu3 shou4ku3 duo1 shen1 ,
dan4 wo3 que4xin4 jiu4zhu3 shou4 hai4 ,
shi4 wei4 wo3 zhong4 zui4ren2 .
3
jiu4zhu3 she3ming4 , wo3 zui4 de5:2:dei3 she4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 cheng1wei4 yi4 ,
ji2 zhu3 bao3 xue4 wo3 meng2 jiu4shu2 ,
zhong1 xiang3 tian1ting2 fu2zhi3 .
4
shi4jian1 wu2 ren2 xiang4 ta1 wan2quan2 ,
neng2 fu4 shu2 zui4 dai4 jia4 ,
zhi3you3 ye1su1 neng2 kai1 tian1 men2 ,
zhao1hu1 wo3men5 gui1 jia1 .