wei3da4 gong1jiang4
1
wei3da4 gong1jiang4 , wan4 zu2 zhi1 biao3 ,
na4 jia1li4li4ren2 zi3 ,
you4nian2 hui4yan3 , dong4 xi1 yi1qie4 ,
can1:cen1:shen1:san1 tou4 yong3heng2 wan4shi2 .
tong2nian2 yan2xing2 , zhang1xian3 xin4 de2 ,
yi4sheng1 zhi4 zhong1 bu4bian4 ,
" qi3bu4 zhi1 wo3 yi4sheng1 gong1zuo4 ,
yi3 fu4 de5 shi4 wei4 nian4 ? "
2
na2sa1le4 cheng2 wei3da4 mu4jiang5 ,
di4zao4 shu3:zhu3 tian1 sheng1ming4 ,
diao1zhuo2 sheng1ling2 he2hu1 sheng4 zhi3 ,
zhu3 shi4 wan2mei3 dian3xing2 .
zhu4 wo3 gao1 tai2 , pan1 ji2 ji1du1 ,
fang4 yan3 jia1nan2 le4:4:4:yue4 jing4 .
3
sheng4 gong1 yi4xiang4 yi3jing5 xian3shi4 ,
gang3 wei4 shang4 zhu3 pai4ding4 ,
an4zhao4 gong1zuo4 shang3ci4 li4liang5 ,
qiu2 zhu3 zhi3yi4 xian3ming2 ;
ci4 wo3 liang2xin1 , yong3gan3 ,
mei3shan4 , shi3 wo3 xin1zhi4 zhen1cheng2 ,
ci3 sheng1 zui4 gao1 xi3le4 rong2yao4 ,
wei4 zhu3 gong1zuo4 bu4 ting2 .