ye1su1 qi2miao4 de5 zhu3
1
ta1 jiang4sheng1 ma3cao2 zhong1:4 ,
bei1wei1 pin2 kun4 ;
jia1li4li4
hai3 an4 shang4 qian1 rou2 dai4 ren2 ;
shou4 ling2ru3 ,
bei4 zhou4ma4 ,
bei1 zhuang4 she3shen1 ;
ye1su1 qi2miao4 de5 zhu3 .
2
ta1 pi2juan4 , que4 ci4gei3
shi4ren2 an1xi1 ;
ta1 ji1ke3 ,
que4 shi3 qian1wan4 ren2 bao3zu2 ;
ta1 shou4 shi4 ,
que4 ci4yu3 de2sheng4 ying1xu3 ;
ye1su1 qi2miao4 de5 zhu3 .
3
gu1ku1 zhe3 liang2you3 ,
jing4 bei4 mai4 , bei4 qi4 ;
ruo4 zhe3 liang2 zhu4 ,
ai1ku1 ke4xi1ma3ni2 ;
shi4jie4 zhi1 guang1 ,
jing4 zai4 hei1an4 zhong1:4 si3 ;
ye1su1 qi2miao4 de5 zhu3 .