gan3lan3 shan1 tou2
1
shi2 fang1 ye4ban4 , gan3lan3 shan1 tou2 ,
wan3 xing1 di1 chen2 an4 dan4 bu4 ming2 ,
ke4xi1ma3ni2 shen1 ye4 ji4jing4 ,
jiu4zhu3 du2zi4 qi2dao3 jing3xing3 .
2
shi2 fang1 ye4ban4 , leng3 leng3 qing1 qing1 ,
jiu4zhu3 du2zi4 di3dang3 you1 jing1 ,
zhu3 ai4 men2tu3 dou1 yi3 chen2shui4 ,
bu4 yuan4 jiu4zhu3 shang1xin1 liu2lei4 .
3
shi2 fang1 ye4ban4 , jiu4zhu3 liu2lei4 ,
han4 ru2 xu1 xue4 dian3 wei4 shi4ren2 zui4 ,
gui4 de5:di4 dao3gao4 ji2qi2 bei1 qie1:4:4 ,
sheng4 fu4 bing4 wei4 jiang1 ta1 qi4jue2 .