ye1su1 shou4nan4
1
yu4ding4 shi2ke4 jin1 lai2lin2 !
kan4:1 jiu4zhu3 gan1yuan4 she3shen1 ;
wei4 jiu4 wo3men5 tuo1 si3wang2 ,
ye1su1 bei4 ding1 shi2jia4 shang4 .
2
zhu3 , ni3 tong4ku3 shei2 neng2 chang2 ?
xuan2gua4 xiu1ru3 shi2jia4 shang4 ;
can3 li4 ji2 xing2 ta1 qin1 dang1 ,
bao3 shou4ku3 you1 zhi4 si3wang2 .
3
zhu3 , ni3 ku3 bei1 shei2 neng2 chang2 ?
ku3dan3 he1 jin4 wei4 nan2 dang1 ;
tie3 ding1 , jing1ji2 , qiang1 ci4 rui4 ,
ruan3ruo4 shen1qu1 ru2he2 dang1 ?
4
ye1su1 lei4 pang2 bei4 ci4 tou4 ,
shui3 he2222:huo2 xue4 chan1za2 yong3liu2 ;
xiang4 pu3 tian1xia4 zuo4 jian4zheng4 ,
zhu3 xi1sheng1 jiu4shu2 gong1 cheng2 !
5
sheng4 zi3 ye1su1 qiu2 shi1 en1 ,
wo3 deng3 sheng1ming4 de5:2:dei3 geng1xin1 ;
xin4 kao4 jiu4shu2 zhu3 en1 long2 ,
zui4 meng2 she4mian3 zuo4 shan4 gong1 .
6
san1 yi1 zhen1 shen2 qiu2 shi1 zhu4 ,
bi3 neng2 xie2 guang1ming2 zi3nuu3 ,
yong3yuan3 cheng1xie4 song4zan4 zhu3 ,
zun1gui4 , rong2yao4 , zhi4 huan2 yu3 .