gu3 jiu4 shi2jia4
1
ge4ge4ta1 shan1ling3 shang4 ,
chu4li4 gu3 jiu4 shi2jia4 ,
shi4 xiu1ru3 yu3 tong4ku3 ji4hao5 ;
shen2 ai4 zi3 zhu3 ye1su1 ,
wei4 wo3men5 bei4 ding1 si3 ,
zhe4 shi2jia4 shi4 wo3 zui4 ai4 zui4 bao3 .
2
zhe4 gu3 jiu4 shi2zi4jia4 ,
bei4 shi4ren2 suo3 qing1shi4 ,
wo3 que4 yi3 shi2jia4 wei4 bao3gui4 ;
shen2 ai4 zi3 zhu3 ye1su1 ,
she3qi4 tian1tang2 rong2hua2 ,
yuan4 bei1fu4 shi2jia4 wang4:3 ge4ge4ta1 .
3
ge4ge4ta1 shi2zi4jia4 ,
sui1 you3 xue4 ji1 ban1 ban1 ,
wo3 kan4:1 ta2 reng2 sheng4jie2 hua2mei3 ;
yin1 jiu4zhu3 zai4 shi2jia4
wei4 wo3 zui4 bei4 ding1 si3 ,
wo3 zui4e4 quan2 she4mian3 de5:2:dei3 chen1yi4 .
4
dui4 zhe4 gu3 jiu4 shi2jia4 ,
wo3 yuan4 yong3yuan3 zhong1cheng2 ,
gan1 shou4 shi4ren2 ru3ma4 chi3 xiao4 ;
jiu4zhu3 kuai4 yao4 zai4 lai2 ,
ying2jie1 wo3 dao4 tian1 jia1 ,
yu3 jiu4zhu3 gong4 xiang3 yong3yuan3 rong2yao4 .
0
gu4 wo3 ai4 gao1 pan1 zhu3 shi2zi4jia4 ,
yuan4 jiang1 shi4shang5 xu1rong2 quan2 fang4xia4 ,
wo3 yi4sheng1 yao4 bei1fu4 shi2zi4jia4 ,
dao4 na4 tian1 ke3 huan4 gong1yi4 guan1mian3 .