zhu3 shi2jia4 xia4
1
zai4 zhu3 ye1su1 shi2jia4 xia4 ,
wo3 yuan4 zhan4li4 jian1ding4 ,
ru2 ku4re4 tian1 yuan3xing2 xin1ku3 ,
jin4ru4 pan2shi2 yin1 ying3 ;
ru2 kuang4ye3 zhong1:4 xin1 feng2 ju1suo3 ,
chang2tu2 xi3 jian4 liang2ting2 ;
dao4 ci3 de5:2:dei3 shi4 jian1tou2 zhong4dan4 ,
yang3 li4 ben1fu4 qian2cheng2 .
2
zai4 zhu3 ye1su1 shi2jia4 xia4 ,
wo3 chang2 tai2tou2 yang3wang4 ,
fang3 jian4 jiu4 zhe4 shou4ku3 can3 zhuang4 ,
wei4 wo3 ren3shou4 si3wang2 ;
re4 lei4 man3 kuang4 cun4 xin1 ru2 lie4 ,
nei4xin1 fan3fu4 si1liang5 ;
si1liang5 wo3 shen1 bu4 pei4 shou4 en1 ,
si1liang5 zhu3 ai4 fei1chang2 .
3
wo3 yuan4 zai4 zhu3 shi2jia4 xia4 ,
wei4 wo3 ding4 ju1 zhi1 xiang1 ,
wo3 bu4 xun2qiu2 qi2ta1 guang1hui1 ,
zhi3:1 qiu2 zhu3 mian4 ci2 guang1 ;
gan1yuan4 pie1 xia4 shi4jie4 xu1rong2 ,
de2shi1 bu4zai4 ji4jiao4 ,
wo3 jiang1 ji3 zui4 kan4:1 wei4 xiu1chi3 ,
shi2jia4 wei4 wo3 rong2yao4 .