zhu3 si3 wei4he2
1
ni3 ke3 zhi1dao5 you3 he2 shi4 ,
ling3:4:4:4 wo3 ji1dong4 le4:4:4:yue4 ru2 si1 ?
wo3 you3 he2 jiang3shang3 neng2 ying2 ?
wo3 yi3 he2 ming2zi5 wei4 rong2 ?
ye1su1 , ding1 shi2jia4 zhi1 zhu3 .
2
shei2 sheng4 zui4 xiong1meng3 di2ren2 ?
shei2 yuan4 zui4 bei1 ku3 zhi1 xin1 ?
xin1zhi4 ruan3ruo4 shei2 yu3 qi3 ?
yin3cang2 shang1tong4 shei2 yi1zhi4 ?
ye1su1 , ding1 shi2jia4 zhi1 zhu3 .
3
shi4 shei2 shi3 sheng1ming4 huo2po5 ?
shi4 shei2 shi3 si3wang2 mie4jue2 ?
shei2 ba3 wo3 fang4 qi2 you4bian1 ,
zai4 wu2 shu3 tian1 jun1 zhong1jian1 ?
ye1su1 , ding1 shi2jia4 zhi1 zhu3 .
4
zhe4 shi4 wo3 suo3 zhi1 da4shi4 ,
ling3:4:4:4 wo3 ji1dong4 le4:4:4:yue4 ru2 si1 .
ta1 she3 sheng1ming4 , sheng4 si3 quan2 ,
wo3 wei2 xin4 kao4 xin1yi4 zhuan1 ,
ye1su1 , ding1 shi2jia4 zhi1 zhu3 .