wei4 wo3 shou4shang1
1
wei4 wo3 shou4shang1 , wei4 wo3 shou4shang1 ,
shi2zi4jia4 shang4 ye1su1 wei4 wo3 shou4shang1 ;
zui4 meng2 she4mian3 wo3 jin1 de2zhao2 shi4fang4 ,
jie1 yin1 jiu4zhu3 ye1su1 wei4 wo3 shou4shang1 .
2
wei4 wo3 shou4 si3 , wei4 wo3 shou4 si3 ,
shi2zi4jia4 shang4 ye1su1 wei4 wo3 shou4 si3 ;
yin1 ta1 shou4 si3 wo3 de5:2:dei3 jiu4shu2 fu2zhi3 ,
jie1 yin1 jiu4zhu3 ye1su1 wei4 wo3 shou4 si3 .
3
wei4 wo3 fu4huo2 , wei4 wo3 fu4huo2 ,
cong2 fen2mu4 li3 zhu3 yi3 wei4 wo3 fu4huo2 ;
si3wang2 du2 gou1 jin1 hou4 bu4neng2 hai4 wo3 ,
jie1 yin1 jiu4zhu3 ye1su1 wei4 wo3 fu4huo2 .
4
wei4 wo3 zai4 lai2 , wei4 wo3 zai4 lai2 ,
bi4 you3 yi1 tian1 zhu3 yao4 wei4 wo3 zai4 lai2 ;
jian4 zhu3 ci2 yan2 he2deng3 xi3le4 chang4kuai4 ,
man3xin1 zan4mei3 zhu3 , ta1 wei4 wo3 zai4 lai2 .