ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5:di4
1
sheng1ming4 zhi1 zhu3 , yuan4 ni3 zuo4 wang2 ,
rong2yao4 dou1 gui1yu3 ni3 ,
shi3 wo3 mo4 wang4 ni3 jing1ji2 mian3 ,
ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5:di4 .
2
qing3 ming2 shi4 wo3 ni3 an1zang4 mu4 ,
men2tu3 ceng2 dao4nian4 ni3 ,
bai2 yi1 tian1shi3 zai4 wai4 shou3 hu4 ,
dang1 ni3 an1 shui4 mu4 li3 .
3
yuan4 xiang4 ma3li4ya3 qing1zao3 qi3 ,
dai4 xiang1liao4 xian4 gei3 ni3 ,
shi3 wo3 kan4jian5 ni3 kong4 fen2mu4 ,
ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5:di4 .
4
zhu3 a4 , wo3 yuan4 gan1xin1 le4yi4 ,
bei1:bei4 shi2jia4 gen1sui2 ni3 ,
wo3 yuan4 he2222:huo2 ni3 fen1 chang2 ku3 bei1 ,
yin1 ni3 wei4 wo3 she3ji3 .
0
shi3 wo3 mo4 wang4 ke4xi1ma3ni2 ,
mo4 wang4 wo3 zhu3 tong4ku3 shou4 si3 ,
mo4 wang4 wo3 zhu3 ren2ai4 ci2bei1 ,
ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5:di4 .