qing4 zhu3 fu4huo2
0
ha1li4lu4ya3 !(4x)
1
tian1fu4 er2nuu3 , qi2 sheng1 ge1chang4 ,
rong2yao4 zhi1 zhu3 , tian1ting2 zhi1 wang2 ,
mu4 zhong1:4 fu4 qi3 , zhan4sheng4 si3wang2 .
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
2
fu4huo2 zhi1 chen2 , li2ming2 chu1 lin2 ,
zhong1xin1 fu4nuu3 , lian2mei4 qian2 ben1 ,
yu4 xun2 an1fang4 sheng4 ti3 zhi1 fen2 .
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
3
hu1 jian4 tian1shi3 , shen1 chuan1 bai2 yi1 ,
zuo4 zai4 mu4 kou3 , fa1chu1 xuan1 shi4 :
" ta1 yi3 fu4huo2 wang4:3 jia1li4li4 .
" ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
4
you3 ren2 wei4 jian4 fu4huo2 zhi1 zhu3 ,
que4 neng2 chi2shou3 xin4xin1 jian1gu4 ,
ta1men5 bi4 de5:2:dei3 yong3sheng1 zhi1 fu2 .
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
5
fu4huo2 zhi1 ri4 zui4 wei4 shen2 sheng4 ,
yi3 xin1 yi3 kou3 xiang4 zhu3 ge1song4 ,
zan4mei3 sheng1 zhong1:4 xi3le4 rong2 rong2 .
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !