fu4huo2 de2sheng4 zhu3
1
fu4huo2 de2sheng4 zhu3 ,
rong2yao4 shu3yu3 ni3 ,
ni3 yi3 zheng1 fu2:2:4 si3 quan2 ,
de5:2:dei3 yong3yuan3 sheng4li4 .
bai2 yi1 tian1shi3 xia4lai2 ,
jiang1 mu4 shi2 gun3 kai1 ,
zhi3:1 jian4 ma2bu4 tou2jin1 ,
shen1ti3 yi3 bu4 zai4 .
2
kan4:1 , jiu4zhu3 ye1su1
fu4sheng1 li2 fen2mu4 ,
xiang4 zhong4 qinqie4 zhao1hu1 ,
you1 ju4 jin4 xiao1chu2 .
jiao4hui4 ying1dang1 huan1le4 ,
gao1chang4 kai3xuan2 ge1 ,
yin1 zhu3 jin1 yi3 fu4sheng1 ,
si3 quan2 yi3 shou4cuo4 .
3
rong2yao4 sheng1ming4 zhu3 ,
wo3 shen1xin4 bu4 yi2 ,
ruo4 wu2 jiu4zhu3 tong2 zai4 ,
sheng1ming4 wu2 yi4yi4 ;
ji2 zhu3 yong3heng2 da4 ai4 ,
wo3 de2sheng4 you3yu2 ,
ling3 wo3 an1 du4 yue1dan4 ,
zai4 tian1 jia1 an1ju1 .
0
fu4huo2 de2sheng4 zhu3 ,
rong2yao4 shu3yu3 ni3 ,
ni3 yi3 zheng1 fu2:2:4 si3 quan2 ,
de5:2:dei3 yong3yuan3 sheng4li4 .