ji1du1 ye1su1 jin1 fu4sheng1
1
ji1du1 ye1su1 jin1 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
tian1shi3 shi4ren2 tong2 huan1xin1 ,
ha1li4lu4ya3 !
gao1chang4 huan1le4 kai3xuan2 ge1 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhu1 tian1 da4di4 tong2 chang4he4 ,
ha1li4lu4ya3 !
2
ci2ai4 jiu4shu2 da4 gong1 cheng2 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhan4zheng1 wan2bi4 zhu3 de2sheng4 ,
ha1li4lu4ya3 !
chong1po4 si3wang2 zhu3 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
le4yuan2 da4men2 zhu3 yi3 kai1 ,
ha1li4lu4ya3 !
3
rong2yao4 jun1wang2 yi3 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
si3wang2 du2 gou1 you3 he2 hai4 ?
ha1li4lu4ya3 !
wo3 zhu3 she3ming4 jiu4 zhong4 sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
si3wang2 quan2shi4 jin1 he2 zai4 ?
ha1li4lu4ya3 !
4
zhu3 fu4huo2 dai4 wo3 gao1sheng1 ,
ha1li4lu4ya3
cheng2xin1 gen1sui2 zun1rong2 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3
xiao4 zhu3 yang4shi4 yi4 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3
jing1li4 shi2jia4 yi4 de2sheng4 ,
ha1li4lu4ya3