zhu3 dai4 rong2guang1
1
cong2qian2 ceng2 dai4 xiu1ru3 jing1 mian3 ,
xian4jin1 yi3 dai4 rong2guang1 ;
da4 neng2 da4li4 de2sheng4 jun1wang2 ,
tou2 shang4 guan1mian3 hui1huang2 .
2
tian1shang4 wan2mei3 zhi4gao1 di4fang5 ,
yuan2 shu3:zhu3 wo3 zhu3 wo3 wang2 ,
wan4 wang2 zhi1 wang2 , wan4 zhu3 zhi1 zhu3 ,
tian1guo2 yong3heng2 zhen1 guang1 .
3
tian1shang4 wan4 ling2 xi3le4 gao1xing4 ,
di4shang4 zhu3 min2 qing4 song4 ,
shang4 zhu3 ci2ai4 xiang4 zhong4 xian3ming2 ,
tong2 zun1 shang4 zhu3 sheng4 ming2 .
4
shi2jia4 jiu4en1 , shi2jia4 xiu1ru3 ,
dou1 cong2 shang4 zhu3 ling3shou4 ,
yin1 xin4 chen1yi4 , xiang3shou4 tian1 fu2 ,
mei3ming2 cun2 dao4 yong3jiu3 .