zhu3 bi4 kuai4 lai2
1
hei1ye4 yi3 shen1 bai2zhou4 jiang1jin4 ,
rong2yao4 pan4wang4 shi3 wo3 huan1 yu2 ,
qi2miao4 xin4xi1 zhu3 kuai4 zai4 lai2 ,
zhu3 wei4 wan4 wang2 zhi1 wang2 , wan4 zhu3 zhi1 zhu3 .
2
shi4jie4 chao2 liu2 tian1kong1 xian4xiang4 ,
dou1 yi3 xian3ming2 zhu3 lai2 yu4zhao4 ,
jian4zheng4 shang4 zhu3 que4shi2 xin4xi1 ;
wo3 jiu4zhu3 zai4 lin2 ri4qi1 yi3 fei1 yao2 .
3
zai4 ji1du1 nei4 yi3 an1 shui4 zhe3 ,
dang1 zhu3 zai4 lai2 dou1 yao4 fu4huo2 ;
bi3 shi2 tian1shang4 jin1 men2 da4 kai1 ,
zhu3 bi4 lai2 qin1 she4li4 kuai4le4 zhi1 guo2 .
4
wo3men5 huo2 zhe5 cun2liu2 xin4tu2 ,
jiang1yao4 bei4 ti2 yu3 zhu3 xiang1jian4 ,
suo3 cun2 pan4wang4 bi4 de5:2:dei3 shi2xian4 ,
gu4 wo3men5 yao4 hu4xiang1 an1wei4 quan4mian3 .
0
zhu3 bi4 kuai4 lai2 ,
zhu3 bi4 kuai4 lai2 ,
wo3men5 huan1le4 ying2jie1 zhu3 zai4 lai2 ,
huo4 zai4 zao3chen5 ,
huo4 zheng4wu3 huo4 ye4 shen1 ,
wo3 zhi1 zhu3 kuai4 zai4 lai2 .