ying2jie1 zhu3 zuo4 wang2
1
zhong4 cheng2men2 na3 , tai2qi3 tou2 lai2 ,
kan4:1 na3 , rong2yao4 jun1wang2 deng3dai4 .
wan4 wang2 zhi1 wang2 kuai4 yao4 xian3xian4 ,
jiu4 shi4 en1 zhu3 jiu4 zai4 yan3qian2 .
2
chang3kai1 ni3 xin1 geng4jia1 kuo4zhan3 ,
fen1bie2 wei4 sheng4 zuo4zhu3 sheng4dian4 .
tuo1li2 shi4su2 zuo4zhu3 qi4min3 ,
shi4 yi3 qi2dao3 , xi3le4 , ai4xin1 .
3
jiu4shu2 zhu3 a4 , zhong1 xin1 huan1ying2 ,
qing3 ni3 jin4ru4 , yong3 ju1 wo3 xin1 .
shi3 wo3 shen1 jue2 zhu3 de5 tong2 zai4 ,
xiang4 wo3 xian3ming2 ni3 ai4 ni3 en1 .