jin1 se4:shai4 de5 li2ming2
1
yi1 rong2yao4 zao3chen5 ,
you1chou2 xiao1san4 ,
yi1 rong2yao4 zao3chen5 ,
he2ping2 mi2man4 ;
shi4lian4 yi3 guo4qu4 ,
bu4zai4 bei1ai1 ,
tian1 men2 jiang1 da4 kai1 ,
zhu3yao4 zai4 lai2 .
2
shang1xin1 bian4 xi3le4 ,
wan4shi2 guang1ming2 ,
yong3yuan3 bu4zai4 jian4
hei1ye4 yin1 ying3 ;
zhuan3yan3 ji2 gai3bian4 ,
xiang4 zhu3 rong2 xing2 ,
hui1huang2 de5 li2ming2 ,
jiu4zhu3 xiang1 ying2 .
3
yao2yuan3 tian1 na4bian1 ,
xi3le4 xin1 wei4 ,
yan3lei4 yi3 ca1 gan1 ,
bu4zai4 liu2lei4 ;
qin1you3 zai4 xiang1jian4 ,
yong3jiu3 tuan2 yuan2 ,
ke3ai4 de5 li2ming2 ,
wei4 shi2 bu4 yuan3 .
0
jin1 se4:shai4 de5 li2ming2
zhu3yao4 zai4 lai2 ,
jin1 se4:shai4 de5 li2ming2 ,
de2sheng4 zou4kai3 ,
sheng4li4 hu1han3 sheng1
chong1po4 xing1 he2 ,
jin1 se4:shai4 de5 li2ming2 ,
wei4 ni3 wei4 wo3 .