rong2yao4 de5 yi1 tian1
1
ji1du1 zai4 tian1shang4 , song4zan4 sheng1 man3 tian1 cheng2 ,
hou4lai2 yi1 tian1 , yin1 shi4ren2 min2 zui4 zhong4:-:chong2 ,
yi1 ta1 zi4 tian1 jiang4 xia4 , ji2 tong2zhen1 nuu3 dan4sheng1 ,
cheng2wei2 ren2 yang4shi4 , zhu4 zai4 zui4ren2 zhong1:4 .
2
you3 yi1 tian1 , jiu4zhu3 bei4 ya1 wang4:3 ge4ge4ta1 ,
you3 yi1 tian1 jiu4 bei4 ding1 zai4 shi2jia4 ,
shou4 zhu1 bu4 ban1 tong4ku3 , bei4 ren2 miao3shi4 ru3ma4 ,
ta1 shi4 wo3 jiu4zhu3 , she3ming4 zuo4 shu2jia4 .
3
you3 yi1 tian1 , jiu4zhu3 zang4 zai4 yuan2 zhong1:4 fen2mu4 ,
you3 yi1 tian1 , jiu4zhu3 tong4ku3 jin4 xiao1wang2 ,
you3 tian1shi3 xia4lai2 , zai4 zhu3 fen2mu4 shou3 hu4 ,
ta1 shi4 wo3 jiu4zhu3 , jue2wang4 zhe3 zhi1 wang4 .
4
you3 yi1 tian1 , fen2mu4 bu4neng2 jiang1 ta1 feng1bi4 ,
you3 yi1 tian1 mu4 kou3 da4 shi2 bei4 yi2kai1 ,
zhu3 cong2 si3 fu4huo2 , zhan4sheng4 si3wang2 quan2shi4 ,
sheng1 dao4 gao1 tian1shang4 , yong3yuan3 zuo4zhu3 zai3 .
5
jiang1lai2 you3 yi1 tian1 , hao4 sheng1 bao4 zhu3 zai4 lai2 ,
na4 ri4 de5 tian1kong1 , zhu3 rong2guang1 si4 she4 ,
qi2miao4 de5 yi1 tian1 , yu3 qin1ai4 zhe3 tong2 zai4 ,
rong2yao4 zhi1 jiu4zhu3 su1 yong3 shu3:zhu3 wo3 .
0
zhu3 sheng1 wei4 wo3 ai4 , zhu3 si3 wei4 jiu4 wo3 ,
zhu3 mai2zang4 fen2mu4 , dan1dang1 wo3 zui4guo4 ;
zhu3 cong2 si3 li3 fu4huo2 , shi3 wo3 bai2 chen1yi4 ,
zhu3 jiang1yao4 zai4 lai2 , rong2yao4 de5 yi1 ri4 .