qiu2 sheng4ling2 jiao4dao3
1
qiu2 shang4 zhu3 sheng4ling2 ,
jiang4lin2 wo3 xin1zhong1 ;
qian2 yi2 you4 mo4 hua1:4:4 ,
xiao1chu2 shi4su2 qing2 ;
chui2 lian2 wo3 ruan3ruo4 ,
zhang1xian3 zhu3 da4 neng2 ;
shi3 wo3 ai4 shang4 zhu3 ,
jin4li4 you4 jin4xin1 .
2
wo3 bu4 qiu2 yi4 meng4 ,
huo4 xian1zhi1 yi4xiang4 ;
bu4 qiu2 ci3 rou4shen1
dun4 ran2 tuo1 fan2 chen2 ;
yi4 bu4 wang4 tian1 kai1 ,
tian1shi3 hu1 jiang4lin2 ,
dan4 qiu2 cong2 wo3 ling2
ba3 you1an4 chu2 qing1 .
3
jiao1:4:4 wo3 chang2 gan3shou4
sheng4ling2 zai4 wo3 pang2 ;
xun4lian4 wo3 dan1 shou4
xin1ling2 de5 zheng1zha2 ,
shi3 wo3 neng2 sheng4guo4
yi2huo4 yu3 tan4xi1 ,
dao3gao4 wei4 meng2 yun3 ,
reng2 nai4xin1 deng3hou4 .
4
jiao4dao3 wo3 ai4 zhu3 ,
xiang4 tian1shi3 yi2yang4 ,
sheng4jie2 de5 ren2 cheng2 ,
chong1man3 wo3 shen1xin1 ,
sheng4ling2 de5 shi1xi3
ru2 ge1 jiang4 wo3 shen1 ,
zhu3 ai4 cheng2 lie4huo3
ran2 yu2 wo3 xin1 tan2 .