sheng4ling2 qi2 gong1
1
ken3qiu2 sheng4ling2 jin4 wo3 xin1zhong1 ,
shi1xing2 gan3dong4 qi2 gong1 ;
zhen1 ai4 zhi1 yuan2 , sheng1ming4 shui3 quan2 ,
xian1zhi1 neng2li4 suo3 zong1 .
2
ken3qiu2 sheng4ling2 zhan3kai1 zhen1li3 ,
xian3ming2 sheng4jing1 ao4mi4 ,
ru2tong2 dang14nian2 gan3dong4 xian1zhi1 ,
yan2 tan2 biao3zhang1 sheng4 zhi3 .
3
shu3:zhu3 tian1 sheng4 ge1 qiu2 zhang1 chi4bang3 ,
ting2liu2 hun1an4 xin1 shang4 ,
fan2rao3 xin1ling2 dun4 de5:2:dei3 ping2jing4 ,
zhong4:-:chong2 jian4 bai2zhou4 guang1mang2 .
4
shen2 ji2 sheng4ling2 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
xian3ming2 guang1zhao4 qi2 gong1 ,
di4shang4 zhong4 sheng4 yu3 wo3 gao1ge1 ,
chang4 song4 sheng4 ai4 wu2qiong2 .