qiu2 sheng4ling2 jiang4lin2
1
ken3qiu2 sheng4ling2 ru2 ge1 zhang1xian3 ,
shi1zhan3 ji4li4 da4 neng2 ,
qiu2 ni3 ran2 dian3 zhu3 ai4 huo3yan4 ,
rong2 wo3 leng3dan4 zhi1 xin1 .
2
ke3tan4 wo3men5 hun1yong1 yu2mei4 ,
tan1 ai4 fu2 hua2 shi4su2 ,
wo3 ling2 wu2fa3 gao1sheng1 zhang3jin4 ,
cuo4shi1 yong3heng2 xi3le4 .
3
zhu3 a4 , wo3men5 qi3neng2 zhe4yang4 ,
yong3yuan3 leng3dan4 bu4 zhen4 ,
zhu3 ai4 hao4da4 , zhang333:chang22 kuo4 gao1shen1 ,
wo3men5 qi3ke3 leng3dan4 .
4
ken3qiu2 sheng4ling2 ru2 ge1 zhang1xian3 ,
shi1zhan3 ji4li4 da4 neng2 ,
jiao1guan4 jiu4zhu3 wei3da4 de5 ai4 ,
ji1fa1 wo3men5 ai4xin1 .