jing4 hou4 sheng4ling2
1
kai1 wo3 yan3jing5 , shi3 wo3 kan4jian5 shen2 de5 zhen1li3 wei4 wo3 zhang1xian3 ,
qi2miao4 yao4shi5 qiu2 zhu3 jiao1 wo3 shou3 , jie3 wo3 kun3suo3 , shi3 wo3 zi4you2 .
wo3 jin1 jing4 hou4 , yi1xin1yi1yi4 , yu4bei4 de2zhi1 wo3 shen2 mei3 zhi3 ,
ken3qiu2 sheng4ling2 kai1 wo3 yan3jing5 , guang1zhao4 yin3ling3 .
2
kai1 wo3 er3duo5 , shi3 wo3 ting1jian5 en1 zhu3 suo3 ci4 zhen1li3 zhi1 yan2 ,
dang1 zhu3 sheng1yin1 dang4yang4 wo3 er3 zhong1:4 , yi1qie4 xu1wang4 dun4 shi1 ying3 zong1 .
wo3 jin1 jing4 hou4 , yi1xin1yi1yi4 , yu4bei4 de2zhi1 wo3 shen2 mei3 zhi3 ,
ken3qiu2 sheng4ling2 kai1 wo3 er3duo5 , guang1zhao4 yin3ling3 .
3
kai1 wo3de5 kou3 , shi3 wo3 chuan2 jiang3 , ai4 zhi1 zhen1li3 chuan2bian4 si4fang1 ,
kai1 wo3de5 xin1 , hao4:3 rang4 wo3 zhun3bei4 , yu3 ren2 fen1xiang3 zhu3 ai4 feng1 mei3 .
wo3 jin1 jing4 hou4 , yi1xin1yi1yi4 , yu4bei4 de2zhi1 wo3 shen2 mei3 zhi3 ,
ken3qiu2 sheng4ling2 kai1 wo3de5 xin1 , guang1zhao4 yin3ling3 .