zhu3 ai4 zai4 xin1 ran2 qi3
1
zhen1li3 ci4 da4 quan2neng2 ,
zai4 wo3 ruan3ruo4 xin1zhong1 ,
shi2ke4 meng2 zhu3 bao3shou3 ,
en1dian3 bu2duan4 yong3liu2 ;
zi4 you3 sheng4ling2 zai4 xin1 ,
yi1qie4 gui1 zhu2guan3 li3 ,
qi2miao4 ci2ai4 huo3yan4 ,
zai4 wo3 xin1li5 ran2 qi3 .
2
zai4 shi2jia4 qian2 gui4xia4 ,
wo3 jin1 le4yi4 feng4xian4 ,
quan2 fang4 zai4 ji4tan2 shang4 ,
cong2 jin1 zhi2dao4 yong3yuan3 ;
jiu4zhu3 dai4 fu4 shu2jia4 ,
ci2 sheng1 hu1huan4 wo3 ming2 ,
huo2 ji4 jin1 xian4 tan2 shang4 ,
sheng4 huo3 ran2 shao1 bu4 ting2 .
3
wo3 wu2 shan4xing2 ke3 qu3 ,
wei2 kao4 jiu4zhu3 ying1xu3 ,
zai4 zhu3 li3 meng2 shou1liu2 ,
ji2 zhu3 en1 de5:2:dei3 zheng3jiu4 .
rong2yao4 quan2 gui1 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 gao1chang4 ,
zhu3 ai4 jiao1guan4 xin1zhong1 ,
xin1ling2 huo3yan4 tiao1 wang4 .
0
jiu4zhu3 ci2ai4 huo3yan4 ,
zai4 wo3 xin1li5 ran2 qi3 ,
jiu4zhu3 ci2ai4 huo3yan4 ,
zai4 wo3 xin1li5 ran2 qi3 ,
sheng4ling2 chong1man3 xin1ling2 ,
rong2yao4 quan2 gui1 zhu3 ming2 ,
jiu4zhu3 ci2ai4 huo3yan4 ,
zai4 wo3 xin1li5 ran2 qi3 .