zhu3 yan2 bao3gui4
1
zhu3 hua4yu3 xiang4 jia1 mei3 hua1yuan2 ,
yan4li4 bai3 hua1 cheng2:sheng4 kai1 ;
xun2qiu2 de5 ren2 dou1 ke3 jin4lai2 ,
hao4:3 hua1 ke3 gong4 zhai1 cai3 .
zhu3 hua4 hao3xiang4 wu2 jia4 bao3 kuang4 ,
shen1 kuo4 wu2fa3 ce4liang4 ,
wu2liang4 zhen1bao3 shen1 cang2 qi2zhong1 ,
dai4 ren2 fa1:1:4 jue2 tan4 suo3 .
2
zhu3 hua4yu3 xiang4 tian1shang4 xing1xiu4 ,
fa1chu1 shan3shuo4 guang1hua2 ;
zhao4yao4 zhi3yin3 shi4shang5 ke4luu3 ,
xing2zou3 zheng4que4 lu4cheng2 .
zhu3 hua4 hao3xiang4 pang2da4 jun1 ku4 ,
nei4 bing1qi4 wu2 shu3 ,
da4 jun1 zai4 ci3 huo4de2 gong1ying4 ,
yu3 di2 zuo4 zhan4 bi4 sheng4 .
3
yuan4 wo3 ai4mu4 bao3gui4 zhu3 yan2 ,
fa1:1:4 jue2 zhen1li3 bao3 cang2 ;
yuan4 wo3 cai3 zhai1 fen1fang1 hua1 duo3 ,
man3 de5:2:dei3 sheng4 yan2 liang4guang1 ,
yuan4 zhu3 gong4 wo3 suo3 xu1 jun1 bei4 ,
zhu3 hua4yu3 bao3 jian4 ,
xue2xi2 di3 yu4 xiong1meng3 chou2di2 ,
wei4 zhu3 fen4yong3 zuo4 zhan4 .